Info subsessies

 

Sessie ronde 1: Als neurodiversiteit werkt: op weg naar een inclusieve werkvloer

Door: Saskia Schepers (ABN AMRO) Paul Gill (Ministerie van VWS)

Saskia Schepers (ABN AMRO) en Paul Gill (VWS) zijn kopstukken van de Neurodiversiteitsbeweging in Nederland. Zij zijn de initiatoren van het Neurodiversiteitnetwerk Nederland, een netwerk van gelijkgestemden die een missie hebben een breinvriendelijke werkomgeving te creëren. 

Een netwerk waarbij inmiddels medewerkersnetwerken, werkgroepen en HR-afdelingen van zo’n 50 grote organisaties zijn aangesloten. Gemeentes en ministeries; IT bedrijven en banken; consultants en Consumer Goods. Paul en Saskia nemen u graag mee op reis naar hun ideale organisatie, een organisatie die neurodivergente professionaliteit omarmt, waar onder meer introvert, autistisch en hoogbegaafd talent floreert. Saskia vertelt u wat neurodiversiteit inhoudt en welke waarde dit nieuwe perspectief voor u heeft. Zij is de auteur van Als alle breinen werken en deelt relevante kennis uit dit eerste Nederlandse boek over neurodiversiteit. Paul, bipolair, vertelt u over zijn energiewisselingen en zijn struggle met werk, stress en balans. Hij legt u uit hoe hij inmiddels van zijn bipolair talent zijn kracht heeft gemaakt, juist ook in zijn beleidswerk. Neurodivergent talent heeft ú nodig om te kunnen floreren. Daarom sluiten we deze reis interactief af: u gaat straks naar huis met uw eigen breinhandleiding!

 

Sessie ronde 1: Beleid, impact en waardevolle participatie: De verbindende kracht van ervaringskennis

Door: Thomas Stap (NJR) en 1 of 2 jongeren van het jongerenpanel

Tijdens deze subsessie lichten we uit waarom het betrekken van personen met ervaringskennis en/of ervaringsdeskundigheid een ‘must’ is in het ontwikkelproces van nieuw beleid. Hierbij leggen we uit hoe dit leidt tot waardevolle participatie en hoe dit de beoogde impact van nieuw beleid kan vergroten. We gaan in gesprek met jongeren met ervaringskennis en/of deskundigheid, delen voorbeelden uit de praktijk waar ervaringskennis en deskundigheid op een waardevolle manier zijn toegepast, en verhelderen hoe je als beleidsmaker of professional met name jongeren met ervaringskennis en/of deskundigheid bereikt.

 

Sessie ronde 1: Beleidsadvisering op basis van data monitoring Jongvolwassenen

Door: Nannah Tak (RIVM) en Selinde Rouwenhorst (GGD GHOR)

Nannah Tak (onderzoeker GGD GHOR Nederland) presenteert samen met het RIVM de uitkomsten van de monitor jongvolwassenen. Daarna kijken we samen met GGD Flevoland hoe deze uitkomsten gebruikt kunnen worden voor beleidsadvisering – op interactieve wijze met de zaal.  Gespreksleider is Selinde Rouwenhorst, adviseur GGD GHOR Nederland.

Deze sessie is mooi in combinatie met de inspiratiebijeenkomst ‘mentale gezondheid’ 

 

Sessie ronde 1: Geldzorgen en mentale gezondheid

Door: Hiske Zandvliet - Geldfit

In toenemende mate hebben huishoudens moeite met rondkomen. Stijgende energieprijzen, duurdere boodschappen; velen hebben er in meer of mindere mate last van.

Wat ervaart iemand met geldzorgen? Hoe heeft dit effect op de mentale gezondheid? Hoe kunnen mensen via Geldfit een stap zetten richting financiële gezondheid en hoe is hierbij aandacht voor het mentale aspect? Wat kunnen professionals in hun dagelijkse praktijk met deze informatie? Dat zijn zaken die op een interactieve manier aan bod komen.

 

Sessie ronde 1: Het belang van luisteren

Door: Jeroen van den Born (Diversion en Luister Eens) en een ervaringsdeskundige

‘Luister Eens’ is een initiatief van Diversion waarin gebouwd wordt aan een samenleving waarin het voor iedereen normaal is om te praten over mentale gezondheid. Met als doel dat er minder misverstanden, stigma’s en vooroordelen over mentale klachten zijn. Wij geloven dat dat begint bij écht goed luisteren. Maar hoe pak je dit aan? En waarom is luisteren zo belangrijk?

In deze workshop, gegeven door een trainer van Luister Eens en een jonge ervaringsdeskundige, nemen we deelnemers op een interactieve manier mee in het belang van luisteren. We bieden tips en tricks om zelf aan de slag te gaan met luisteren, bespreken de meest voorkomende valkuilen en spelen het recent ontwikkelde Luister Eens spel. Ook vertellen wij over de manier waarop wij mentale gezondheid bespreekbaar maken op scholen en de rol die luisteren daarin speelt. Een jonge ervaringsdeskundige, die zelf voor de klas staat om het gesprek over mentaal welzijn open te breken, deelt persoonlijke voorbeelden én neemt ons mee in het onderwijsprogramma MIND Young Academy.

 

Sessie ronde 1: Hoe kunnen we integraal werken aan mentale gezondheid in lokaal beleid? Van bewustwording naar actie!

Door: Tessa van Doesum en Nina Bos (Trimbos-instituut)

Steeds vaker hebben gemeenten de ambitie om de mentale gezondheid van inwoners te versterken. Maar wat verstaan we hieronder? Hoe bevorder je in jouw gemeente of regio op alle beleidsdomeinen de mentale gezondheid? En hoe doe je dit in samenspel met veldpartijen, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, bewegen, bestaanszekerheid, gezonde leefomgeving en inloopvoorzieningen? Er komt hierover veel informatie op gemeenten en GGD’en af. Heb je de behoefte om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen en data op dit gebied?

In deze workshop bieden we informatie en inspiratie over integraal werken aan mentale gezondheid in lokaal beleid. Daarnaast bundelen we kennis van andere organisaties die zich door heel Nederland bezighouden met dit thema. Ook willen we met jullie in gesprek over jullie ervaringen en wensen. Na drie kwartier gaat iedereen naar buiten met hernieuwde inzichten en handvatten voor de mentaal gezondere inwoner!

 

Sessie ronde 1: In de ban van burn-out: hoe krijg je meer grip op stress?

Door: Christiaan Vinkers (Amsterdam UMC / Zorginstituut Nederland)
Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving met een burn-out. Waarom hebben we eigenlijk zo veel last van stress, en zo weinig grip op burn-out? In deze lezing sta ik stil hoe stress ontstaat in een individu, hoe onze binnenwereld stress kan aanjagen, maar ook over hoe onze omgeving en overheidsbeleid invloed op stress en burn-out hebben. Wat moeten we doen om beter met stress om te gaan en handvatten te geven om alle mensen die worstelen met te veel stress te helpen? Daar is nog een wereld te winnen!

 

Sessie ronde 1: Met MDT werken aan de mentale gezondheid van jongeren

Door: Daisy Satijn (MDT, Maatschappelijke Diensttijd) en Willie Westerhof (Wereldmeiden-Wereldgozers MDT)

In deze dynamische workshop maak je kennis met MDT als instrument om te werken aan de mentale gezondheid van jongeren. Samen gaan we aan de slag om je eigen MDT-project vorm te geven. Al meer dan 60.00 jongeren hebben een MDT gedaan. De komende jaren wil MDT verder uitbreiden, zodat nog meer jongeren kunnen profiteren van de positieve effecten van MDT. Wil jij onderdeel worden van het MDT-netwerk? Kom naar deze interactieve workshop, ervaar wat MDT precies is en ontdek welke mogelijkheden MDT biedt voor jouw werkveld. Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is het programma van Nederland waarmee jongeren tussen de 12-30 jaar de kans krijgen om hun talenten te ontdekken, iets te doen voor een ander en de samenleving, en andere mensen te ontmoeten. Met MDT bouwen jongeren zelfvertrouwen op, kunnen ze experimenteren om erachter te komen waar ze goed in zijn en waar ze blij van worden, breiden ze hun sociale netwerk uit én ervaren ze hoe het is om van betekenis te kunnen zijn voor een ander. Stuk voor stuk elementen die positief bijdragen aan de mentale gezondheid van jongeren.

 

Sessie ronde 1: Van genderdysforie naar levenseuforie

Door: Juul Heko Adang (Dancing Queer body and mind healing), Leonie van den Nieuwenhuijzen (sociaal werker MeerVoorMekaar Wijchen) en Annette Nijhuis (directeur MeerVoorMekaar Wijchen)

In dit interactief panelgesprek gaat non-binair transpersoon Juul Heko Adang samen met sociaal werker Leonie van den Nieuwenhuijzen en directeur Annette Nijhuis van welzijnsorganisatie MeerVoorMekaar Wijchen in gesprek met de aanwezige deelnemers, hoe de (gemeentelijke) zorg rond Juul’s medische transitie bijgedragen heeft aan een betere mentale en daardoor betere fysieke gezondheid.

 

Sessie ronde 1: Vicieuze cirkel mentale en financiële gezondheid

Door: Aygul Keski (SchuldenlabNL), Liesette de Gerdel (Rebel)

<i>Tijdens de workshop gaan we in op hoe mentale en financiële gezondheid elkaar in stand kunnen houden en hoe deze te doorbreken. Tijdens de werksessie richten we op jongeren. Er zijn ook een aantal ervaringsdeskundigen aanwezig. Het wordt een interactieve sessie waarin met de jongeren zelf kijken waar de kansen liggen om mentale en financiële uitdagingen parallel op te pakken.  </i>

 

Sessie ronde 1: You're not the only one

Door: Indra Zomers en Kiki Zomers (Vertellis)

Veel mentale problemen zijn te voorkomen als jongeren eerder hun verhaal delen en ze weten dat ze niet de enige zijn. Indra (15 jaar) heeft zelf een moeilijke periode achter de rug en heeft van haar wond een wonder gemaakt. Ze heeft een spel ontwikkeld (you’re not the only one) en op de markt gebracht dat inmiddels door jongeren onderling, onderwijzers , psychologen en andere hulpverleners wordt ingezet als tool om op een laagdrempelige manier juist dát belangrijke gesprek te openen. Als ervaringsdeskundigen vertellen Indra en haar moeder Kiki tijdens deze workshop over het belang van vroegtijdige signalering, de noodzaak van open gesprekken en hoe je dat dan doet én hun zoektocht naar passende hulp.

 

Sessie ronde 2: Aanpak Beweegmakelaar - Vaals

Door: Ilse Hessels (Coördinator WijVaals - toegang Sociaal Domein), Jolanda Mikic (Beweegmakelaar Vaals) en Maureen Ros (Kenniscentrum Sport & Bewegen)

We starten de sessie met een animatie over wat sport en bewegen voor de mentale gezondheid kunnen betekenen. Daarna bieden we vooral inspiratie hoe je hier in de praktijk mee aan de slag kan gaan. De aanpak Beweegmakelaar brengt mensen in beweging en helpt zo ook de mentale gezondheid van de inwoners van Vaals.

 

Sessie ronde 2: Alles over hoe je gebruik kan maken van het ondersteuningsaanbod van Mentaal Vitaal en Mind

Door: Cisca Goedhart (MIND Landelijk platform Psychische Gezondheid) en Jolanda Meeuwissen (Mentaal Vitaal Trimbos-instituut)

We nodigen je uit om kennis te maken met de verschillende vormen van ondersteuning en hulp die Mentaal Vitaal en MIND bieden. Aan de hand van een casus ervaar je wat we voor een cliënt, naaste en professional kunnen betekenen. De casus bevat meerdere onderdelen van ons aanbod die we inzetten voor een mentaal gezonde samenleving, zoals: • De websites met betrouwbare informatie • De hulplijnen voor advies en ondersteuning • Zelfhulp tools en lotgenotencontact In combinatie met onderwerpen die we dagelijks bij Mentaal Vitaal en MIND tegenkomen, leggen we je uit hoe we deze onderdelen in de praktijk toepassen. Het is een interactieve bijeenkomst, waar ook ruimte is om jouw ideeën te delen, tijdens de presentatie van de casus. Na 50 minuten ben je volledig op de hoogte van het aanbod van Mentaal Vitaal en MIND, en hoe we elkaar aanvullen. Ook weet je hoe jij het aanbod kunt gebruiken en hoe we op een doelgerichte manier kunnen samenwerken. Op deze manier versterken we elkaar. Wil je de informatie van deze workshop nalezen, of wil je meer weten over het aanbod van Mentaal Vitaal en MIND? Je gaat naar huis met een overzicht en we kunnen erna ook contact met je opnemen.

 

Sessie ronde 2: Anders kijken naar gezondheid door Natuur en Kunst

Door: Ira Louwe (Onderneming irart, partner van Nature for Health (NFH) en CC-educatie) en Sebastiaan Stam  (student Fonty’s en doet mee aan diverse projecten Nature for health)

Deze deelsessie richt zich op creatieve oplossingen voor gezondheid. (Natuur en kunst) In de bijeenkomst worden eigen ervaringen gedeeld door jonge mensen en worden er diverse projecten besproken die te maken hebben met dit onderwerp. Denk aan natuur-wandelingen met jongeren, maar ook community-art-projecten voor ouderen. Om deelnemers te betrekken in het verhaal gaan we ook naar buiten om een wandeling maken. Dit doen we om de deelnemers zelf te laten ervaren hoe het is om anders te kijken naar je omgeving en je focus ergens anders op te leggen.  Ook vertellen we iets over hoe de deelnemers dit zelf kunnen implementeren in hun vak. Een actieve bijeenkomst waar de focus ligt op gezondheid door middel van kunst en natuur.

 

Sessie ronde 2: De kracht van samenwerken in de Coalitie Welbevinden

Door: Esther Slinkman (VO-raad/Gezonde School), Mark Weghorst (NCJ) en Chaja Deen (NJi)

In het eerste kwartaal van 2021 vormde de Coalitie Welbevinden zich n.a.v. alle kabinetsplannen t.a.v. de impact van Corona. Hoe kijken we terug op dit spontane ontstaan, welke producten heeft dit opgeleverd en waarom zijn we nog steeds enthousiast over de samenwerking, ook met de blik vooruit? Daar gaat het eerste deel van de workshop over, inclusief een aantal inspirerende voorbeelden. In het tweede deel kijken we samen met deelnemers vooruit, geïnspireerd door de dialoog die door de staatssecretaris is ingezet. Wat staat ons allen te doen? En hoe zorgen we dat we daarbij over de grenzen van ons organisatiebelang heen kijken om meer impact te maken voor onze jongeren.

 

Sessie ronde 2: Home-Start: ondersteuning voor ouders - door ouders

Door: Tessa Santorini (Ouder en vrijwilliger), Margot Mulder (coördinator) en Gerda Groen (Programma manager)

In deze workshop laten we zien wat Home-Start betekent voor het welzijn van ouders. 

Home-Start is een wereldwijd programma voor laagdrempelige, preventieve ondersteuning aan ouders. We zetten ons in om het welzijn van ouders te vergroten. Door al in een vroeg stadium (eventueel al tijdens de zwangerschap) ouders te ondersteunen dragen we ook bij aan het veilig en gezond opgroeien van de volgende generatie. Soms is er alleen een vrijwilliger in het gezin, maar het kan ook prima naast een hulpverlener of na afloop van een traject. De vrijwilligers zijn ‘gewoon’ present, ze luisteren naar het verhaal van de ouder en vragen: wat kan ik voor jou betekenen? We gaan een oefening doen met de zaal over ‘luisteren’, want hoe doe je dat nou, echt luisteren? Hoe doen Home-Start vrijwilligers dat, hoe worden ze hierin getraind?

Daarna vertellen een ouder en een vrijwilliger hun verhaal, wat heeft de inzet van Home-Start betekent voor het welzijn van de ouder? Als laatste komt nog een andere ouder aan het woord die 8 jaar geleden ondersteund is vanuit Home-Start. “Door vrijwilliger Ans ben ik langzaam uit een heel donkere periode gekomen”.

Daarna ruimte voor vragen. 

 

Sessie ronde 2: In gesprek met Thomas Brok en MIND Us

Door: Amine Bakkali (MIND Us) en Thomas Brok (Korthom Youtuber)

Social media helpt jongeren om verbinding te maken en laagdrempelig met elkaar te communiceren, maar het kan ook een negatieve invloed hebben op onze mentale gezondheid. Thomas Brok (you-tuber, presentator en ondernemer) heeft als influencer met 270.000 volgers een unieke kijk op hoe social media jongeren kan beïnvloeden en hoe, juist op de online kanalen aanwezig te zijn, jongeren kunnen stimuleren over hun mentale problemen te praten en ze te verwijzen naar (online) plekken waar ze laagdrempelig hulp en ondersteuning kunnen vinden. 

MIND Us en Thomas nemen je mee in de wereld content creators en DM’s die influencers ontvangen van jongeren met mentale problemen en hoe we deze kunnen gebruiken om de koppeling te maken naar de juiste hulp voor jongeren die op zoek zijn naar ondersteuning. We zullen ook bespreken hoe we jongeren kunnen aanmoedigen om open te zijn over hun mentale gezondheid en waar ze terecht kunnen voor hulp.

MIND Us geeft tevens een update over de ontwikkeling van een digitaal platform waar samen met partners als Kindertelefoon, 113 Suicide preventie, Join Us, transformers communicatie, MIND en MIND Korrelatie en Jongerenhulponline en @ease de voorbereidingen voor worden getroffen. 

Samen zullen we verkennen hoe we de kracht van social media kunnen gebruiken om een positieve verandering in de mentale gezondheid van jongeren te bewerkstelligen. Dus laten we aan de slag gaan jongeren opzoeken op de plekken waar ze zelf graag zijn, zowel offline als online!!

 

Sessie ronde 2: Maak kennis met de Alliantie Laagdrempelige inloopmogelijkheden: Preventief mentale gezondheid versterken

Door: Arianne Westhuis en Marloes Dekker

Tijdens deze inspiratiesessie ervaar je de kracht van vroegtijdige hulp en leer je hoe je deze lokaal kunt inbedden. De alliantie laagdrempelige inloopmogelijkheden, bestaande uit zes inloopmogelijkheden die samen in bijna 100 gemeenten actief zijn, gelooft in het preventief versterken van mentale gezondheid bij jongeren. Jongeren kunnen er zonder afspraak, zonder verwijzing of indicatie, gratis en in vertrouwen binnen lopen. 

We bespreken de mogelijkheden voor gemeenten om samen met organisaties al actief binnen het sociaal domein zoals sociaal werk / zorgorganisaties hoe zij laagdrempelige inloopmogelijkheden kunnen inbedden in hun gemeente. 

40% van de Jongeren tussen de 12-27 ervaren mentale/psychosociale klachten/problemen. We nemen jullie mee in de ontwikkeling van de hersenen van jongeren en het waarom van het ontstaan van mentale klachten in deze levensfase en het belang juist vroeg/preventief jongeren van laagdrempelig aanbod hierin te voorzien.

Hoe kan jouw gemeente hierop een adequaat antwoord en aanbod formuleren? Wat is er binnen jouw gemeente al beschikbaar en wat is er nog meer nodig? Hoe kun je komen tot de goede keuzes daarin samen met jongeren?

Wat zijn stappen die doorlopen worden? Wat kunnen we leren van gemeenten die al succesvol inzetten op preventie rondom mentale gezondheid? Wat zijn obstakels?

We gaan in gesprek met jongeren, zij delen hun verhaal over deze vroegtijdige hulp en hoe het hun leven heeft veranderd. En we gaan graag met elkaar in dialoog om te horen van jullie wat je daarin nodig hebt en, waarbij we hopen de deelnemers te inspireren.

 

Sessie ronde 2: Marian Mudder

Door: Marian Mudder

Het grote publiek kent haar als actrice uit Baantjer en Flikken Maastricht, maar Marian is ook al meer dan tien jaar therapeut, gespecialiseerd in angstproblematiek."

 Jarenlang had Marian last van angst en onzekerheid. Ze probeerde alle mogelijke therapieën en las talloze zelfhulpboeken. Over haar zoektocht in therapieland heeft ze een boek geschreven: ‘Sofasessies; hoe therapie mij niet geholpen heeft en vooral waarom niet.’

Desalniettemin vond ze een oplossing en inmiddels wandelt ze al een aantal jaren frank en vrij door het leven.

Ze is auteur van de bestseller “Wat ik eerder had willen weten.’ Een zelfhulpboek met alles wat ze door de jaren heen aan kennis en ervaring heeft vergaard gecombineerd met kennis uit de praktijk. 

 

Sessie ronde 2: Versterken welbevinden binnen het onderwijs

Door: Anna de Haan (Pharos | Expertisecentrum gezondheidsverschillen) en Hanneke Visser - van Balen (Expertgroep Schoolpsychologen NIP)

Er is veel aandacht voor het welbevinden en de mentale gezondheid van jongeren. Dit geldt ook binnen het onderwijs: hoe zorgen we ervoor dat er aandacht is voor welbevinden op een manier die past bij onze school en binnen onze gemeente? Hoe zorgen we ervoor dat aandacht voor welbevinden geen ‘eenmalig iets’ is? Maar ook: hoe zorgen we ervoor dat het lesgeven centraal blijft staan? En welke rol kunnen andere organisaties binnen de gemeente spelen? In deze bijeenkomst horen we eerst wat wetenschappelijk onderzoek en ervaringskennis ons zeggen over het welbevinden van jongeren. Vanuit ‘lessons learned’ gaan we met elkaar aan de slag: Hoe kunnen we duurzaam werken aan welbevinden waarbij we de haalbaarheid niet uit het oog verliezen? Welke partijen kunnen scholen hierbij ondersteunen?

 

Sessie ronde 2: Vrijwilligerswerk als interventie bij mentale gezondheid

Door: Lucas Meijs Hoogleraar Filantropie en Vrijwilligerswerk Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Wetenschappelijk onderzoek maakt duidelijk: vrijwilligerswerk doen hangt samen met een goede mentale en fysieke gezondheid. De richting van het verband is echter niet altijd helder. Helpt gezond zijn met meer/vaker vrijwilligerswerk doen, of zorgt juist vrijwilligerswerk voor een goede gezondheid? 

In deze sessie gaan we verkennen welke vrijwilligerswerk-activiteiten waarschijnlijk een positieve bijdrage leveren aan mentale gezondheid. Welk vrijwilligerswerk kunnen we inzetten als interventie ter verbetering van de mentale gezondheid?

 

Sessie ronde 2: Wat is jouw wasvoorschrift?

Door: Annemie Webers (Career & Live) en Marie-Claire Troost (OVAL)

(Ver)binding op het werk en met collega’s neemt steeds verder af door onder andere hybride werken en het grote verloop van personeel en personeelskrapte. Gebrek aan (ver)binding veroorzaakt werkstress, met alle gevolgen van dien. In deze inspirerende en ludieke workshop krijgen deelnemers concrete handvatten voor het vergroten van cognitief en emotioneel vertrouwen, de lijm die een team verbindt. Als leidinggevende weet je wat je kan doen om duurzame hybride samenwerking en (ver)binding te realiseren. In deze workshop hebben we het niet alleen over (ver)binding, we gaan ook daadwerkelijk met elkaar verbinden!

Deze workshop wordt verzorgd door Annemie Webers en Marie-Claire Troost. Annemie is focusoloog en directeur van Career & Live. Haar specialisme is werkprivé balans. 
Marie-Claire Troost is verenigingsmanager bij brancheorganisatie OVAL (Organisatie Vitaliteit Activering Loopbaan) en projectleider van de Week van de Werkstress.

 

Sessie ronde 2: Zorg bieden bij geldstress en bestaansonzekerheid in combinatie met mentale gezondheid

Door: Eefke Postma (Multidisciplinair ervaringsdeskundig adviseur)

Eefke neemt jullie mee op ontdekkingsreis vanuit het ervaringsdeskundig perspectief, op zoek naar een constructieve manier van zorg bieden bij geldstress en bestaansonzekerheid in combinatie met mentale gezondheid.

Ben je overtuigd dat het anders moet, maar speelt de vraag: “Hoe dan?” Steeds af in je hoofd, dan nodigen we je graag uit om deel te nemen aan deze sessie.