Welkom

Van 22 tot en met 28 mei is het de week van de mentale gezondheid. Deze week maakt onderdeel uit van een bredere maatschappelijke beweging die we met elkaar in gang hebben gezet, waarbij het ‘gewoon’ wordt dat we naar elkaar omkijken en oog hebben voor de mentale gezondheid van onszelf en van elkaar. Maatschappelijke organisaties zoals scholen, cultuurinstanties, jeugdverenigingen, gemeenten en werkgevers organiseren in deze week activiteiten gericht op het versterken van onze mentale gezondheid.

We doen dit omdat een goede mentale gezondheid ervoor zorgt dat je positiever in het leven staat, minder stress ervaart en beter kan omgaan met tegenslagen in je werk of privéleven. Ook lijkt er een verband te bestaan tussen een goede mentale gezondheid en een langere levensverwachting, onder meer door sneller herstel van lichamelijke ziekten. Tegelijkertijd is mentaal gezond zijn en blijven niet altijd gemakkelijk. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel mensen, met name onder jongeren en jongvolwassenen, werkenden en inwoners in een kwetsbare positie, prestatiedruk ervaren of last hebben van gevoelens van somberheid, stress of burn-out klachten. Reden om samen te kijken hoe we mensen kunnen helpen om hun mentale gezondheid te versterken.

De week van de mentale gezondheid maakt deel uit van de aanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’, die in juni 2022 is gelanceerd. Met deze aanpak willen we - samen met de doelgroep en maatschappelijke partners - mentale gezondheid bespreekbaar en zichtbaar maken. Ook willen we handvatten bieden om de mentale gezondheid van onszelf en anderen te verbeteren, klachten te voorkomen of tijdig te signaleren. Doel is dat jongeren beter in hun vel zitten, werkenden met energie en plezier hun werk kunnen doen en mensen in een kwetsbare positie extra ondersteuning krijgen waar nodig, want mentale gezondheid is van ons allemaal.

Aanmelden

U kunt zich vanaf nu, kosteloos, aanmelden voor het congres. Dit kan via de knop hieronder.

Aanmelden